Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jmenování nových profesorů

Všichni netrpělivě čekali a poslouchali,kdo bude do této funkce jmenován.Určitě již všichni čekáte, kdo že bude v dnešní den jmenován do funkce Bradavického učitele ... s napětím očekáváte jména lidí, která v následujícím školním roce budou pro vás s největší pravděpodobností zdrojem strachu ... ujmy ... několika trollů ve svých notesech ... anebo naopak zdroj naprostého zahrávání si s autoritou a respektem .. či jinými předpoklady, které náležitě spadají pod výkon učitelské řehole.Je to již po několikáté, co mám tu čest jmenovat do svého bradavického osazenstva novou personální posilu. Vždy na začátku hovořím o nesmírné důležitosti těchto postů, protože - učitelé jsou naši zprostředkovatelé. Předávají Vám vědomosti, během celého pobytu ve škole se o Vás starají a dohlížejí na Vás - přebírají plnou zodpovědnost za to, kdo zrovna přijde o všechny zuby, když ujedou nevhodnou poznámkou na hodině lektvarů ... a při mnoha jiných situacích ....Od té doby, co jsem ředitelem, mám možnost sledovat vyvíjející se učitelský sbor ... vystřídalo se tu obrovské množství osob, které dohlížely na vaše vzdělání. Pamatuji si každého, kdo se tu objevil a stál za katedrou ... každý učitel je jedinečnou osobností, která - ať více či méně - ve svém volném čase plní povinnosti, které by jen tak někdo dělat nemohl.Chtěl bych nyní proto poděkovat všem učitelům, kteří v naší škole kdy působili. Děkuji Vám za Vaši práci, oddanou službu ... zejména těm učitelům, kteří zůstali i přes všechny útrapy. Děkuji, že jste svou řeholi zvládli, jsem Vám nesmírně vděčný.Chtěl bych nyní proto poděkovat všem učitelům, kteří v naší škole kdy působili. Děkuji Vám za Vaši práci, oddanou službu ... zejména těm učitelům, kteří zůstali i přes všechny útrapy. Děkuji, že jste svou řeholi zvládli, jsem Vám nesmírně vděčný.Rád bych zde také poděkoval paní profesorce Priscillii Cléo Mistinguett, za její obětavou práci pro nás projekt, naše společenství, naší školu. Paní profesorka odchází do zaslouženého důchodu, ve kterém se na základě vlastní žádosti bude věnovat jiným aktivitám. Pevně věřím, že její hodiny obrany proti černé magii, které zde úspěšně vedla, budou zužitkovány u přebírajícího učitele. Jistě se i Vy potleskem připojíte k poděkování této profesorce. A nyní přistoupíme k našemu hlavnímu programu dnešní sešlosti.Většina z Vás jistě už ví o změnách, které nastanou příští školní rok. Týká se to přesunu našeho kouzelnického světa do jiných míst ... do míst, kde ho někteří odmítají a jiní s napětím a s radostí očekávají.Nyní prosím o absolutní pozornost ... vzhledem k tomu, že dojde k této změně, dojde zcela pochopitelně i k dalším provozním změnám, které souvisejí s činností naší školy. Chápu, že ji někteří neuvítáte s přílišnou radostí ... ale ... pro některé věci je třeba obětovat hodně ... a tak mi ... určitě odpustíte ... že jsem nucen některé z Vás vyzvat k tomu, aby též kousek obětovali ... z vlastní zkušenosti vím ... že v takové komunitě to ani nijak nejde ... a v porovnání s obětmi jiných činností ... je tohle jen prodloužení cesty.Vzhledem k tomu, že pobyt v oněch místech je vázán větší přípravou, než to vyžaduje zde ... sice s jistým půvabem, kterého zde nemůžeme v plnohodnotnosti docílit ... je nutné učinit následující opatření. Toto opatření zavádíme hlavně proto, že není možné vypracovat tolik materiálů pro řádný chod, stejně tak, jako že nepočítáme s tím, že všichni z Vás do oněch míst přistoupí. Jedná se o studium obecně.Všichni stávající studenti, kteří postoupili alespoň do druhého ročníku, ale včetně těch ostatních, třeťáků, čtvrťáků i páťáků ... Vy všichni budete v novém školním roce posunuti na příčku studentů druhého ročníku. Noví studenti, kteří k nám přijdou, budou zařazení do prvních tříd. Pro ty, kteří v minulém školním roce nesplnili postupové podmínky, bude v druhé polovině srpna nabídnuta možnost opravných zkoušek, kterých už někteří z naší školy využili.Jako bonus však nabízíme možnou spolupráci těm, kteří byli alespoň ve čtvrtém ročníku, že mohou si založit další postavu, vedle své studentské ... a to postavu dospělého kouzelníka, který se bude pohybovat v běžných kouzelnických místech. Hranice bude možná posunuta na třetí ročník, podle ohlasu. Informace k tomuto budou ještě dodány.Studenti z vyšších ročníků též obdrží jisté výhody, například přednostní právo na posty prefektů a primusů a dalších funkcionářů kolejí, stejně tak jako do míst studentské rady.Rád bych na tomto místě požádal, abyste s veškerými názory k tomuto rozhodnutí přispěli do mého sovince. Je to mnohem lepší, než rozšiřovat pomluvy, kterých již bylo dosti.A nyní k dalšímu bodu dnešního programu ... *protáhne tichým hlasem, v jeho studených očí se mu nepatrně zaleskne - snad jako známka dobrého pocitu z napínání* Pro nový školní rok bude do funkce řadových učitelů jmenováno celkem sedm nových osob. K nim se jedna - osmá osoba - přidává, která již v naší škole působila.Do funkce profesorky astronomie pro první ročník je tímto jmenována p. prof. Ellision Glendoveer.Do funkce profesorky astronomie pro druhý ročník je tímto jmenována p. prof. Christina De Conversion.Na místo profesorky dějin čar a kouzel je jmenována p. prof. Catylin Helen Peacocková.Do funkce profesora přeměňování pro první ročník je jmenován p. prof. Deamon Stefan Salvator. Do funkce profesora přeměňování pro druhý ročník je jmenován p. prof. Oliver Hopkins.Do funkce profesorky zelené magie pro první a druhý ročník je jmenována p. prof. Katharina Scarlet Thomsová.Tím uzavíráme sekci nových profesorů. Před námi jsou i ostatní změny a jmenovací dekrety do vyšších funkcí.Nejprve bych rád poblahopřál všem jmenovaným osobám, profesorům a profesorkám. Vás všechny kontaktuji během dnešní půlnoci, ne-li brzkého rána a sdělím Vám důležité informace.A nyní ke změnám v obsazení tříd.Od nového školního roku se do postu profesorka bylinkářství pro druhý ročník vrací též profesor JuLungo Soa-Pung.Pro další školní rok bude vedle všech tříd lektvarů vyučovat předmět obrana proti černé magii pro druhý ročník ... chvilka napětí ...... pochopitelně, že já ... převezmu tak třídu po profesorce Mistinguett.Nu a nyní k místům ve školní radě.Od nového školního roku je zřízena školní rada, která bude fungovat jako kontrolní, správní a vedoucí orgán školy. Do funkcí školní rady jsou jmenováni vedoucí katedry, inspektoři a členové vedení školy.Prvním inspektorem pro další školní rok se stává Alexander Foxtrott.Druhým inspektorem se stává Sir Jek El.Do funkce prvního vedoucího katedry je jmenována profesorka Kate Morwoodová.Do funkce druhého vedoucího katedry je jmenována profesorka Calavénë Ar Ránarniël.Tímto uzavíráme vedoucí pozice školní rady. Pro další školní rok rovněž jmenuji dva praktikanty, což jsou osoby, které budou pomáhat pověřeným pedagogům v jejich práci.Prvním praktikantem se stává slečna Victory Ann Heart.Druhým praktikantem se stává pan Honza Ladman.Závěrem bych rád jmenoval jednu osobu za provoz. Do funkce admina je tímto jmenován pan John Nightmare.To je z dnešní slavnosti všechno. Všem jmenovaným předám nepředané funkce během následujících deseti minut. Zejména vedoucím katedry a inspektorům. Děkuji všem za pozornost, přeji hezký zbytek dne a večera. Závěrem bych si dovolil říci jen pár slov ...Tolerance ... respekt ... přátelství ... vzájemná soudružnost ... schopnost vycházet v dobrém se všemi .... a ... nenávist ... zlost ... válčení ... ubližování ... pomluvy ... lhaní ... podvody ... závist ... faleš ...To je vše, co jsem Vám chtěl říci.Přemýšlejme o tom ...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář